математика

Матхематицс Олимпицс

Ово је такмичење резервисано за средњошколце, дакле за децу која нису старија од првих двадесет година. Олимпијада математике је право интелектуално такмичење које за предмет има шест математичких проблема, који се могу похвалити са максималних 7 бодова за укупно 42 поена. Догађај је локални; организује "Унионе Математица Италиана" и користи разне припремне фазе замијењене одређеном и додијељеном комисијом. Број студената који учествују је око 300.000 годишње, а произлази из 1500 раз
Опширније