речник

болесност

Термин морбидитет се обично користи са намером да се изрази учесталост којом се одређена болест манифестује у популацији. У том смислу, рећи да је патологија један од најчешћих узрока морбидитета значи подвући његову широку дифузију у популацији. Насупрот томе, ретке болести карактерише веома низак морбидитет.

Овакво тумачење појма у потпуности одражава значење "морбидитета", јер се ове две речи често користе као синоними, посебно у епидемиологији. У медицини рада, с друге стране, термин морбидитет се односи на рад изгубљен због болести; овај параметар се израчунава извршавањем процентуалног односа између дана одсуства са посла за његов узрок и броја радних дана предвиђених за групу испитаника.

Хладноћа, на пример, је придружена болест:

  • код веома високог морбидитета (или веома високог морбидитета ако се два термина користе као синоними, те их стога узима као однос између броја болесних и укупне популације)
  • и низак морбидитет (ако се сматра да је број радних дана изгубљен због болести, који је благ, уопште не спречава одлазак на посао).